Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V CSK 317/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019-03-29

2019-03-29 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt V CSK 317/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa J. Ł. przeciwko Gminie K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 marca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-03-20 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt IV CSK 392/18 POSTANOWIENIE Dnia 20 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko I. Spółce Akcyjnej w L. i [...] Szpitalowi [...] w B. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej nadzorcy sądowego L. J. o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-03-07

Sygn. akt IV CSK 235/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant Bogumiła Gruszka w sprawie z powództwa E. Spółki z ograniczoną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-27

Sygn. akt I CSK 746/18 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO (...) w sprawie z odwołania P. spółki jawnej w W. w postępowaniu o...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-27 » przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania

Sygn. akt I CSK 746/18 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO (...) w sprawie z odwołania P. spółki jawnej w W. w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-21

Sygn. akt I CNP 19/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-21 » odrzuca skargę

Sygn. akt I CNP 19/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-13 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt V CSK 341/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa M. T. przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego "T" Sp. z o.o. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-08 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1., punkcie 2. w części oddalającej apelację (...)

Sygn. akt I CSK 801/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa B. sp. z o.o. w W. i F. sp. z o.o. w W. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-07

Sygn. akt II CSK 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A. M. przeciwko Gminie Ż. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w ...

« poprzednie12345678910...10następne »