Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 41/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022-01-13

2022-01-13 » Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 41/22 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Ewa Stefańska SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Konsorcjum Firm "P. [...]" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., P. [X.] AG w B. i A. [...] spółki akcyjnej w Ł. przy...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

Sygn. akt III CZP 26/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa I. M. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

Sygn. akt III CZP 16/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący) SSN Beata Janiszewska SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa P.H.U. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Ł. przeciwko B. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-10-28

Sygn. akt IV CSKP 48/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Protokolant Hanna Łupińska w sprawie z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko P. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-09-17

Sygn. akt V CSKP 43/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski SSN Jacek Widło (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kryszkiewicz w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-07-29

Sygn. akt I CSKP 150/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak SSN Roman Trzaskowski Protokolant Martyna Arcon-Jakubiak w sprawie z powództwa Gminy Z. przeciwko Bankowemu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-07-02

Sygn. akt III CSKP 82/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa S. sp. z o.o. w T. przeciwko Gmina Ł. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-06-30

Sygn. akt III CSKP 42/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski Protokolant Anna Jędrzejczak w sprawie z powództwa M. Spółki Akcyjnej w K. (poprzednio M. Spółki...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-06-17

Sygn. akt I CSK 440/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa W.C. przeciwko Gminie J. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-06-14

Sygn. akt I CSKP 66/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Krajewski (przewodniczący) SSN Marcin Łochowski (sprawozdawca) SSN Tomasz Szanciło Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ł. ...

12345następne »