Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CSKP 76/21 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021-03-05

2021-03-05

Sygn. akt III CSKP 76/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa K. O. przeciwko (...) Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-03-05

Sygn. akt I CSKP 61/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa J. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25

Sygn. akt V CSKP 5/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Izabella Janke w sprawie z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa-Komendzie Wojewódzkiej...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25 » dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana (...) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem KIO lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi (...)

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-19

Sygn. akt III CSKP 9/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Województwu (...) - (...) ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-03

Sygn. akt I CSKP 67/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko (...) Ośrodkowi D. w L., ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-03

Sygn. akt V CSKP 17/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa M. Sp. z o.o. w W. przeciwko Politechnice (...) w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-01-14

Sygn. akt I CSKP 13/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kamil Zaradkiewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Janiszewska SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa G. [...] S.A. w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-12-09

Sygn. akt IV KK 169/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Małgorzata Gierczak w sprawie J. B. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-11-25

Sygn. akt V CSK 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Gminy W.-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w W. przeciwko M. Z. o zobowiązanie do ...

« poprzednie12345678...19następne »