Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CZP 73/05 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005-10-14

2005-10-14

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 14 pażdziernika 2005 r. Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Górski (spr.). Sędziowie SN: Józef Frąckowiak, Henryk Pietrzkowski. Protokolant: Bożena Kowalska. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wykonawcy Arkadiusza T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "S." w K. przy ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-10-14

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 14 pażdziernika 2005 r. Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Górski (spr.). Sędziowie SN: Józef Frąckowiak, Henryk Pietrzkowski. Protokolant: Bożena Kowalska. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wykonawcy Arkadiusza T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "S." w K. przy ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-07-06

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 6 lipca 2005 r. Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Mieczysława S. przy uczestnictwie zamawiającego Gminy P. o przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-07-06

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 6 lipca 2005 r. Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Mieczysława S. przy uczestnictwie zamawiającego Gminy P. o przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu w Izbie...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-05-12

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 12 maj 2005 r. Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wykonawcy Wojciecha P., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "P.-S.", Zakład Usług Specjalistycznych w W. ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-05-12

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 12 maj 2005 r. Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wykonawcy Wojciecha P., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "P.-S.", Zakład Usług Specjalistycznych w W. ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-03-10

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 10 marca 2005 r. Stosownie do treści art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), dalej powoływanej jako "p.z.p.", przewidziane w Dziale VI tej ustawy środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-03-10

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 10 marca 2005 r. Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Tadeusz Domińczyk Sędzia SA Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Ł. Okręgowej Izby Architektów w Ł. przy uczestnictwie zamawiającego Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Ł. o ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-03-10

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 10 marca 2005 r. Stosownie do treści art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), dalej powoływanej jako "p.z.p.", przewidziane w Dziale VI tej ustawy środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-03-10

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 10 marca 2005 r. Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Tadeusz Domińczyk Sędzia SA Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Ł. Okręgowej Izby Architektów w Ł. przy uczestnictwie zamawiającego Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Ł. o ...

« poprzednie123456następne »