Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 10/07 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2007-03-08

2007-03-08

Sygn. akt III CZP 10/07 UCHWAŁA Dnia 8 marca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Zbigniew Strus (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska w sprawie ze skargi Jana K przy uczestnictwie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2006

2006-07-21

Sygn. akt III CZP 54/06 UCHWAŁA Dnia 21 lipca 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa "Fadbet" S.A. w Białymstoku przeciwko Politechnice Białostockiej o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2006

2006-07-21

Sygn. akt III CZP 54/06 UCHWAŁA Dnia 21 lipca 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa "Fadbet" S.A. w Białymstoku przeciwko Politechnice Białostockiej o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2006

2006-01-13

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 124/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie zamawiającego Gminy Miasta T. przeciwko Konsorcjum F.W. "P." Marek P. - Lider Konsorcjum, "J." sp. z o.o. - ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-12-08

1. Niedołączenie do skargi na orzeczenie zespołu arbitrów dowodu przesłania jej przeciwnikowi, jest brakiem formalnym (art. 195 ust. 2 w zw. z art. 196 ust. 1 i art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Rozstrzygnięcie sądu rozpoznającego skargę na...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-12-08

1. Niedołączenie do skargi na orzeczenie zespołu arbitrów dowodu przesłania jej przeciwnikowi, jest brakiem formalnym (art. 195 ust. 2 w zw. z art. 196 ust. 1 i art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Rozstrzygnięcie sądu rozpoznającego skargę na...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-11-24

1. Skuteczny lub wykonalny jest wyrok zespołu arbitrów, unieważniający wszystkie czynności zamawiającego, od którego wniesiono skargę do sądu, wydany w sprawie w której wartość przed-miotu zamówienia nie przekracza wartości wskazanych w art. 182 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-11-24

1. Skuteczny lub wykonalny jest wyrok zespołu arbitrów, unieważniający wszystkie czynności zamawiającego, od którego wniesiono skargę do sądu, wydany w sprawie w której wartość przed-miotu zamówienia nie przekracza wartości wskazanych w art. 182 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-10-21

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 21 pażdziernika 2005 r. Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (spr.). Sędziowie SN: Bronisław Czech, Tadeusz Żyznowski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Konsorcjum: Crowley Data Poland sp. z o.o. w Warszawie, Exatel SA w Warszawie oraz ATM SA w...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005

2005-10-21

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 21 pażdziernika 2005 r. Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (spr.). Sędziowie SN: Bronisław Czech, Tadeusz Żyznowski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Konsorcjum: Crowley Data Poland sp. z o.o. w Warszawie, Exatel SA w Warszawie oraz ATM SA ...

« poprzednie123456następne »