Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IV CZ 49/12 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2012-09-05

2012-09-05 » odrzuca zażalenie

Sygn. akt IV CZ 49/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz ze skargi C. Spółki Akcyjnej w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 29 listopada 2011 r. w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2012

2012-08-08 » 1) zmienia zaskarżone postanowienie o kosztach postępowania w ten sposób, że zasądza od (...); 2) odrzuca zażalenie w pozostałym zakresie

Sygn. akt I CZ 62/12 POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z odwołania T. P. Spółki z o.o. z siedzibą w P. przeciwko PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w W. o ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2012

2012-05-07 » oddala kasację

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 MAJA 2012 R. V KK 402/11 Ustawodawca nie uzależnia statusu osoby pełniącej funkcję publiczną od wyposażenia jej w kompetencję do wydawania decyzji w sferze działalności publicznej. Nie ma takiego zawężającego kryterium w treści art. 115 § 19 k.k. Jak wynika z jego brzmienia in fine...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2011

2011-10-26 » odrzuca skargę

Sygn. akt I CNP 8/11 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi A. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 lipca 2010 r., wydanego w sprawie ze skargi Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2011

2011-10-12 » 1. zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zamiast kwoty (...) zasądza od (...) na rzecz (...) kwotę (...) tytułem (...)

Sygn. akt II CZ 74/11 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) w sprawie z odwołania Konsorcjum Firm: "I." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i "T." Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2011

2011-08-24 » oddala zażalenie

Sygn. akt IV CZ 39/11 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2011 r. Przepis art. 198 ust. 5 p.z.p., w wersji sprzed 29 stycznia 2010 r., stanowił, że strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku. Nawiązywał on więc wyraźnie do przewidzianej w art. 98 § 1 k.p.c. zasady odpowiedzialności ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2011

2011-03-11 » odrzuca zażalenie

Sygn. akt II CZ 187/10 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2011 r. Stosownie do art. 3941 § 1 pkt 2 k.p.c. zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Postanowienie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2011

2011-02-11 » uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje wniosek Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania

Sygn. akt I CZ 4/11 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie ze skargi S. D. S.A. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. przy udziale E. S.A. w W. o udzielenie zamówienia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2010

2010-12-15 » uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Ł. do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CZ 144/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z odwołania Konsorcjum Firm: "I.(...)" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i "T.(...)" - Spółka Akcyjna z siedzibą w P. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2010

2010-11-25 » odrzuca zażalenie

Sygn. akt I CZ 140/10 POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie ze skargi zamawiającego Zespołu Opieki Zdrowotnej w D. z siedzibą w D. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia ...

« poprzednie1...56789101112następne »