Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V CSK 152/13 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013-12-19

2013-12-19

Sygn. akt V CSK 152/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Mirosław Bączyk w sprawie z powództwa M. S. przeciwko Gminie Ś. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 grudnia 2013 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-12-12

Sygn. akt V CNP 18/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski w sprawie ze skargi Konsorcjum Firm: "E. [...]" Sp. z o.o. w W., U. [...] w K. i [...] C. [...] W. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt XIX Ga [...] w sprawie z odwołania...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-11-29

Sygn. akt I CSK 317/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z odwołania D. S.A. w M. (Hiszpania) przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-10-18

Sygn. akt II CSK 180/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk w sprawie z powództwa "P. [...]" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Skarbowi Państwa - [...] Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w [...] o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-10-02

Sygn. akt I CSK 317/13 POSTANOWIENIE Dnia 2 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski w sprawie z odwołania D. S.A. w M. przeciwko zamawiającemu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w W. o udzielenie zamówienia publicznego, na posiedzeniu niejawnym...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-07-04 » uchyla zaskarżone postanowienie w części utrzymującej w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w […] o umorzeniu postępowania w odniesieniu do czynu zarzucanego (...)

Sygn. akt III KK 371/12 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczysława Tabora w sprawie J. K...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-03-21 » odmawia podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 9/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) SSA Monika Koba w sprawie z powództwa M. M. przeciwko Województwu L. - Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w L. o zapłatę, na posiedzeniu jawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013

2013-01-11 » odrzuca skargę

Sygn. akt III CNP 31/12 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka w sprawie ze skargi Gminy C. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 30 marca 2012 r., wydanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Rzemieślniczej w B. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2012

2012-11-15 » oddala zażalenie

Sygn. akt V CZ 49/12 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z odwołania FIRMY M. Spółki z o.o. w T. (dawnej: M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. M. W.) przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2012

2012-09-26 » oddala skargę kasacyjną i zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę (...)

Sygn. akt II CSK 722/11 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa Z. F. przeciwko W. K. - Rektorowi Uniwersytetu Technologicznego o udostępnienie informacji publicznej, po ...

« poprzednie1...456789101112następne »