Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 113/14 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2015-03-06

2015-03-06 » odmawia podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 113/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa D. M. przeciwko "P." S.A. w G. o zapłatę, na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2015

2015-02-06 » oddala zażalenie

Sygn. akt II CZ 103/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Z. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-12-30

Sygn. akt V CNP 46/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie ze skargi O. G. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II Ca [...], w sprawie z powództwa O. G. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-12-18

Sygn. akt I CSK 279/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa M. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 grudnia 2014 r., na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-11-27 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt IV CSK 115/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie z powództwa E. B. "E." Spółki Akcyjnej w W. (poprzednio Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "I." Spółki Akcyjnej w O.), A. B...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-10-14

Sygn. akt II CSK 190/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa K. D. przeciwko Gminie S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 października 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-10-08 » uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 781/13 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Barbara Trębska w sprawie z wniosku Gminy G. przy uczestnictwie PGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. o wpis hipoteki przymusowej, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-08-06 » uchyla zaskarżony wyrok i pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji

Sygn. akt I CZ 49/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa "P." Spółki z o.o. w W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej [...],po...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-07-04

Sygn. akt II CSK 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa [...] B. [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko [...] Szpitalowi [...] w P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 lipca 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-06-27

Sygn. akt V CSK 612/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie z powództwa [...] T. Sp. z o.o. w C. przeciwko Gminie C. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku...

« poprzednie23456789101112następne »