Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 170/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017-12-01

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 170/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Monika Koba Protokolant Beata Rogalska w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko S. w Dublinie (Irlandia), J. w Dublinie (Irlandia) i R. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-10-31

Sygn. akt II CSK 277/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa "H." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Gminie K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 października 2017 r., na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,

Sygn. akt I CSK 696/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa S. z siedzibą w Dublinie-Irlandia przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-07-21 » oddala zażalenie

Sygn. akt I CZ 64/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Zarządu Oczyszczania Miasta w W. przy uczestnictwie D. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-15

Sygn. akt I CSK 19/16 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek w sprawie ze skargi P. [...] S.A. w W. przeciwko [...] O. S.A. w R. z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego I. S.A. w K. o udzielenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-01-31 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I i (...)

Sygn. akt I CZ 110/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa V. S.A. w P. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-11-30 » odmawia podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 76/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie zamawiającego Centrum Onkologii [...], odwołującego C. [...] sp.j. w R., wykonawców D. K. prowadzącego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-10-05 » odmawia podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 50/16 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M. w T. oraz K. M...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-11 » uchyla zaskarżone postanowienie

Sygn. akt V CZ 90/15 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz w sprawie zamawiającego Miasto i Gmina S. przy uczestnictwie R. Sp. z o.o. w W., P. Sp. z o.o. spółka komandytowa w K. skarga w sprawie zamówień ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-01-29 » oddala zażalenie

Sygn. akt II CZ 93/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu […] przy uczestnictwie przeciwników skargi: zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

« poprzednie1234567891011...11następne »