Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II CZ 103/14 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2015-02-06

2015-02-06 » oddala zażalenie

Sygn. akt II CZ 103/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Z. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-12-30

Sygn. akt V CNP 46/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie ze skargi O. G. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II Ca [...], w sprawie z powództwa O. G. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-11-27 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt IV CSK 115/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie z powództwa E. B. "E." Spółki Akcyjnej w W. (poprzednio Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "I." Spółki Akcyjnej w O.), A. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-10-08 » uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 781/13 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Barbara Trębska w sprawie z wniosku Gminy G. przy uczestnictwie PGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. o wpis hipoteki przymusowej, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-08-06 » uchyla zaskarżony wyrok i pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji

Sygn. akt I CZ 49/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa "P." Spółki z o.o. w W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej […],...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-05-30 » 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 2. znosi między stronami koszty postępowania kasacyjnego

Sygn. akt II CSK 670/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa A. J. vel W. i R. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 maja 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-03-06 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę (...)

Sygn. akt V CSK 287/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa A. W.-K. przeciwko Centrum Kultury w B. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 marca 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-28 » uchyla zaskarżony wyrok pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę

Sygn. akt IV CZ 129/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Powiatu H. przeciwko S. F. prowadzącemu Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "F." w J. o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-20 » uchyla zaskarżony wyrok, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie

Sygn. akt I CZ 125/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa B. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi […] o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-12 » uchyla zaskarżone postanowienie

Sygn. akt IV CSK 291/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Protokolant Katarzyna Jóskowiak w sprawie z powództwa "S. W." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. (poprzednio "S. R." ...

« poprzednie12345678910następne »