Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IV CSK 179/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-10-12

2018-10-12

Sygn. akt IV CSK 179/18 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i U. w A. w Republice Litewskiej przeciwko Miastu S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-10-12

Sygn. akt V CZ 71/18 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa (...) S.A. w G., H. Sp. z o.o. w Z., R. Sp. z o.o. w G. i Zakładu (...) Sp. z o.o. Sp. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-08-28

Sygn. akt I CSK 232/18 POSTANOWIENIE Dnia 28 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Wojewody (...) przeciwko Województwu (...) o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 sierpnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-08-23

Sygn. akt II CSK 172/18 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa "P." Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. przeciwko Województwu [...] o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 sierpnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-08-09

Sygn. akt II CSK 167/18 POSTANOWIENIE Dnia 9 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa ,,B.’’ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. przeciwko ,,C." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-06-29

Sygn. akt I CSK 164/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Paweł Grzegorczyk w sprawie z powództwa ,,M." S.A. w Ł. przeciwko [...] Szpitalowi [...] w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w [...] o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 czerwca 2018 r., na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-06-26

Sygn. akt IV CSK 69/18 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie ze skarg ,,F." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-23

Sygn. akt I CSK 35/18 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa ,,M." S.A. w Ł. przeciwko S. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej ,,M." sp. z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 maja 2018 r., na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-11

Sygn. akt I CSK 3/18 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa ,,M..." S.A. w Ł. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-08

Sygn. akt V CSK 617/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa ,,C..." S.A. w S. przeciwko ,,S..." Sp. z o.o. w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

« poprzednie123456789...11następne »