Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CNP 46/06 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2006-11-28

2006-11-28 » odrzuca skargę

Sygn. akt III CNP 46/06 POSTANOWIENIE Dnia 28 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jacek Gudowski w sprawie odwołania wykonawcy "K." S.A. wobec czynności zamawiającego Województwa - Urzędu Marszałkowskiego Województwa […], na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 listopada 2006 r., na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2006

2006-11-07 » odmawia podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 77/06 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Marek Sychowicz Protokolant Ewa Krentzel w sprawie z wniosku wierzyciela A. K. przy udziale dłużników K. W. i T. G. o stwierdzenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2006

2006-02-23 » oddala zażalenie

Sygn. akt II CZ 139/05 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa […] przeciwko Gminie T. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2006

2006-01-27 » odmawia podjęcia uchwały

POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO Dnia 27 stycznia 2006 r. Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski. Sędziowie SN: Elżbieta Skowrońska-Bocian, Dariusz Zawistowski (spr.). Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi J. & E. S.A. z siedzibą w W Oddział w S. przeciwko zamawiającemu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2006

2006-01-11 » odrzuca skargę

Postanowienie z dnia 11 stycznia 2006 r., II CNP 13/05 Przesłanką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest istnienie szkody w chwili wnoszenia skargi, a nie możliwość wystąpienia szkody w przyszłości. Sędzia SN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2005

2005-05-19 » oddala zażalenie

Sygn. akt V CZ 48/05 POSTANOWIENIE Dnia 19 maja 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z odwołania J. M. przeciwko Gminie B. o udzielnie zamówienia publicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2005

2005-04-13 » oddala zażalenie

Sygn. akt IV CZ 24/05 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) ze skargi Gminy Miasta T. - Miejskiego Zakładu Komunikacji w T. w przedmiocie uchylenia wyroku Zespołu Arbitrów w W. z ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2001

2001-09-13 » oddala kasację

Wyrok z dnia 13 września 2001 r., IV CKN 381/00 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pominięciem obowiązkowej procedury przetargowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) jest nieważna bez względu na to, czy przepisy regulujące...

« poprzednie1...789101112następne »