Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 41/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022-01-13

2022-01-13 » Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 41/22 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Ewa Stefańska SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Konsorcjum Firm "P. [...]" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., P. [X.] AG w B. i A. [...] spółki akcyjnej w Ł. przy...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-06-17

Sygn. akt I CSK 440/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa W.C. przeciwko Gminie J. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-05-28

Sygn. akt II CSK 178/21 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - (...) Parku Narodowego przeciwko D. Z. i O. S. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 ...