Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 170/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017-12-01

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 170/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Monika Koba Protokolant Beata Rogalska w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko S. w Dublinie (Irlandia), J. w Dublinie (Irlandia) i R. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-10-31

Sygn. akt II CSK 277/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa "H." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Gminie K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 października 2017 r., na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,

Sygn. akt I CSK 696/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa S. z siedzibą w Dublinie-Irlandia przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-07-21 » oddala zażalenie

Sygn. akt I CZ 64/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Zarządu Oczyszczania Miasta w W. przy uczestnictwie D. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-15

Sygn. akt I CSK 19/16 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek w sprawie ze skargi P. [...] S.A. w W. przeciwko [...] O. S.A. w R. z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego I. S.A. w K. o udzielenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-01-31 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I i (...)

Sygn. akt I CZ 110/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa V. S.A. w P. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, ...

« poprzednie123456następne »