Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 3/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-05-11

2018-05-11

Sygn. akt I CSK 3/18 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa ,,M..." S.A. w Ł. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-08

Sygn. akt V CSK 617/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa ,,C..." S.A. w S. przeciwko ,,S..." Sp. z o.o. w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-19

Sygn. akt I CSK 707/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa A. K. przeciwko Gminy P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 kwietnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 24...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-16

Sygn. akt IV CNP 49/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie ze skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Ca [...]/16, w sprawie z powództwa ,,M.." Spółki Jawnej R.K. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-22

Sygn. akt III CNP 27/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi F.U.H. Z. sp.j. w K. przy uczestnictwie Zakładów Wielobranżowych R. sp. z o.o. w S. oraz Konsorcjum firm: [...]przy udziale zamawiającego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-01

Sygn. akt I CSK 657/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk w sprawie z powództwa O. S.A. w Madrycie i B . spółki z o.o. w W. przeciwko Wojskowemu Instytutowi [...] w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 1 marca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-31

Sygn. akt I CSK 590/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa K.Holding S.A. w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "P." w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-11

Sygn. akt III CZP 63/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa G. Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w .przeciwko Województwu [...] i Kolejom [...] sp. z o...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-12-01

Sygn. akt I CSK 170/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Monika Koba Protokolant Beata Rogalska w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko S. w Dublinie (Irlandia), J. w Dublinie (Irlandia) i R. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-09-20

Sygn. akt I CSK 696/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa S. z siedzibą w Dublinie-Irlandia przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej ...

123456następne »