Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II CSK 738/13 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014-06-18

2014-06-18

Sygn. akt II CSK 738/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski w sprawie z powództwa [...] Przedsiębiorstwa [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko T. [...] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-05-30 » 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 2. znosi między stronami koszty postępowania kasacyjnego

Sygn. akt II CSK 670/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa A. J. vel W. i R. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 maja 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-05-27

Sygn. akt V CSK 530/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie z powództwa R. D. przeciwko Gminie W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 maja 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-04-29

Sygn. akt V CSK 462/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa I. K. przeciwko Gminie R. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 kwietnia 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-03-27

Sygn. akt II CNP 69/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 marca 2014 r. skargi Gminy Miasto P. Centrum [...] w P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-03-26

Sygn. akt V CNP 50/13 POSTANOWIENIE Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie ze skargi M. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt II Ca [...] w sprawie z powództwa M. D. przeciwko Gminie [...] o zapłatę, ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-03-06 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę (...)

Sygn. akt V CSK 287/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa A. W.-K. przeciwko Centrum Kultury w B. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 marca 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-28 » uchyla zaskarżony wyrok pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę

Sygn. akt IV CZ 129/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Powiatu H. przeciwko S. F. prowadzącemu Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "F." w J. o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-20 » uchyla zaskarżony wyrok, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie

Sygn. akt I CZ 125/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa B. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi […] o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2014

2014-02-12 » uchyla zaskarżone postanowienie

Sygn. akt IV CSK 291/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Protokolant Katarzyna Jóskowiak w sprawie z powództwa "S. W." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. (poprzednio "S. R." ...

« poprzednie1...3456789101112następne »