Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 4741/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023-09-19

2023-09-19

I CSK 4741/22 POSTANOWIENIE 19 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Beata Janiszewska na posiedzeniu niejawnym 19 września 2023 r. w Warszawie w sprawie z powództwa Z. spółki akcyjnej w K. przeciwko P. spółce akcyjnej w W. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej P. spółki akcyjnej w...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-09-12

I CSK 5836/22 POSTANOWIENIE 12 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Marta Romańska na posiedzeniu niejawnym 12 września 2023 r. w Warszawie w sprawie z powództwa M.C. przeciwko M. spółce akcyjnej w W., A. spółce akcyjnej w M., M.I., G. w W. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej M.C. od ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-07-13

I CSK 2570/22 POSTANOWIENIE 13 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Mariusz Łodko na posiedzeniu niejawnym 13 lipca 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Bibliotece w P. o zapłatę, na skutek skarg kasacyjnych Biblioteki w P. i M. K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-06-26

I CSK 3719/22 POSTANOWIENIE 26 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Beata Janiszewska na posiedzeniu niejawnym 26 czerwca 2023 r. w Warszawie, w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: M. w O. odwołującego: N. spółki z ograniczoną ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-05-16

I CSK 6173/22 POSTANOWIENIE 16 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Mariusz Załucki na posiedzeniu niejawnym 16 maja 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzednio G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-05-16

I CSK 2023/22 POSTANOWIENIE 16 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Gminy Miasto Tychy - Zakład w T. odwołującego: B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-04-28

I CSK 3719/22 POSTANOWIENIE 28 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Beata Janiszewska na posiedzeniu niejawnym 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Szpitala im. [...] w O. odwołującego: N. spółki z ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-04-21

II CSKP 1588/22 POSTANOWIENIE 21 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Karol Weitz (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) na posiedzeniu niejawnym 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na skutek skargi kasacyjnej E. spółki akcyjnej w G. od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-04-19

I CSK 5423/22 POSTANOWIENIE 19 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Jacek Widło na posiedzeniu niejawnym 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa Z. T. przeciwko A. spółce akcyjnej w P. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-04-04

I CSK 2678/22 POSTANOWIENIE 4 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Karol Weitz na posiedzeniu niejawnym 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa A. a.s. w H. obecnie z siedzibą w P., Republika Czeska przeciwko Gminie Sosnowiec o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej A. a....

123następne »