Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 2023/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023-03-09

2023-03-09

I CSK 2023/22 POSTANOWIENIE Dnia 9 marca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Gminy Miasto Tychy - [...] Zakład Usług Komunalnych w T. odwołującego: B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

2023-01-13

Sygn. akt I CSK 2290/22 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie ze skargi M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko zamawiającemu Skarbowi Państwa - Krajowe Biuro Wyborcze na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-11-15

Sygn. akt I CSK 3670/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela w sprawie z powództwa S. K. przeciwko Z. W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 listopada 2022 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-11-10

Sygn. akt II CSKP 1710/22 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Widło SSN Beata Janiszewska w sprawie z wniosku E. M. z udziałem Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Skarbu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-09-30

Sygn. akt I CSK 2129/22 POSTANOWIENIE Dnia 30 września 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa U. S. przeciwko Miastu stołecznemu Warszawa o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 września 2022 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-09-22

Sygn. akt I CSK 2580/22 POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa E. spółki akcyjnej w G. przeciwko Bank spółce akcyjnej w W. i B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-08-31

Sygn. akt I CSK 2290/22 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie ze skargi M. [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko zamawiającemu Skarbowi Państwa - Krajowe Biuro Wyborcze na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-06-30

Sygn. akt I CSK 2059/22 POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale przeciwników skargi: zamawiającego: C. w L. uczestników: P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., S. spółka z ograniczoną ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-06-30

Sygn. akt I CSK 2379/22 POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Ewa Stefańska w sprawie ze skargi C. spółki akcyjnej w K. i C. spółki akcyjnej w K. z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. i A. spółki akcyjnej w R. na skutek skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-06-29

Sygn. akt I CSK 2364/22 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Wesołowski w sprawie z powództwa miasta W. przeciwko A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 czerwca 2022 r., na skutek skargi ...

« poprzednie123456następne »