Spróbuj: "zobowiązanie podmiotu trzeciego" 4

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w świetle nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych” z 2009 r. 0 fragmentów

2010-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2010

Piasta Dariusz BzG 2/2010 Zamówienia publiczne Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz.1591), która była omawiana na tych łamach jakiś czas temu, dokonała istotnych zmian w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Kilka miesięcy temu na łamach BzG poruszałem temat praktycznych zasad uczestnictwa w postępowaniu po nowelizacji Pzp[[1]]. Z konieczności dość krótko opisywałem tam temat przygotowania i złożenia oferty. Z doświadczenia jednak wiem, że wiele tutaj ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2015

Piasta Dariusz BzG 2/2015 Zamówienia publiczne W sprawie C-387/14 ("Esaprojekt") Krajowa Izba Odwoławcza kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejnych 7 pytań prejudycjalnych dotyczących wykładni prawa unijnego (postanowienie KIO z 25 lipca 2014 r. sygn. akt: KIO 1240/14). Pytania te ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Piasta Dariusz BzG 3/2017 Zamówienia publiczne W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany wyrok[[1]], w którym udzielił odpowiedzi na zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą pytania w sprawie C-387/14 ("Esaprojekt"), o których pisałem szerzej w BzG 2/2015. ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Wiktorowska Ewa BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 1. Określenie warunków udziału w postępowaniu Truizmem jest stwierdzenie, iż podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wiarygodnego wykonawcy - takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 1 fragment

2012-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2012

zamówienia wykonania części tego zamówienia podmiotom trzecim ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Zmiana podwykonawcy w zamówieniu publicznym na roboty budowlane 24 grudnia 2013 r. weszła w życie istotna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych dotycząca kwestii udziału podwykonawców w realizacji zamówień. Przede wszystkim za jej sprawą w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 0 fragmentów

2012-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2012 Zamówienia publiczne ZMIANA ZAKRESU ZLECANEGO PODWYKONAWCOM Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca wskazał w ofercie, jaki zakres ma zamiar zlecić podwykonawcom (nie żądając jednak wskazania, jakim ...

123następne »