Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. III) 0 fragmentów

2014-12-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Warwas Andrzej BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 1. Wymagania odnośnie umów o podwykonawstwo Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a zamawiający uzyskał prawo do określenia w SIWZ w przypadku zamówień na roboty budowlane wymagań dotyczących umowy (umów) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005 0 fragmentów

2005-03-15 » Jacewicz Adam R., Buduj z Głową, BzG 1/2005

Jacewicz Adam R. BzG 1/2005 Zamówienia publiczne 1. Organizacja nadzoru robót i rozliczania kosztów ich realizacji W ostatnich latach dokonuje się w Polsce szereg poważnych zmian w organizacji procesu realizacji robót, wynikających głównie z wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej i konieczności ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2014 Zamówienia publiczne Po niemal dwudziestu latach funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce wciąż mamy problemy z końcowym efektem zamówienia - umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Można mieć wrażenie, że pewne niekoniecznie najlepsze (a niekiedy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2010 0 fragmentów

2010-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2010

Piasta Dariusz BzG 1/2010 Zamówienia publiczne W listopadzie i grudniu 2009 r. przyjęte zostały dwie kolejne, dość istotne, nowelizacje przepisów dotyczących zamówień publicznych (Pzp). Obie te ustawy zostały przyjęte przez Sejm ogromną większością głosów, praktycznie jednomyślnie - w przypadku drugiej z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-03-15 » Nowicki Kazimierz Stanisław, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Nowicki Kazimierz Stanisław BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Dokładnie rok temu na łamach Buduj z Głową opisywałem "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (dot. podwykonawstwa)". Po wniesieniu poprawek przez Senat RP, w dniu 8 listopada 2013 r., Sejm RP ponownie uchwalił ustawę o zmianie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2009 0 fragmentów

2009-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2009

Piasta Dariusz BzG 4/2009 Zamówienia publiczne Wstęp Podstawowym aktem prawnym dotyczącym zamówień publicznych we Francji jest Kodeks zamówień publicznych - Code des Marchés Publics, czyli dekret Nr 2006-975 z 1 sierpnia 2006 r. Jego przepisy wdrażają unijne postanowienia zarówno tzw. dyrektywy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011 0 fragmentów

2011-09-15 » Heliodor Jerzy Orłowski, Buduj z Głową, BzG 3/2011

mgr Heliodor Jerzy Orłowski prawnik po aplikacji z uprawnieniami budowlanym Meandry oceny robót budowlanych i prac projektowych w budownictwie (część II) III. Koszty pośrednie Koszty pośrednie dzielą się na dwa rodzaje kosztów: - koszty ogólne zarządu, - koszty ogólne budowy. W stawce kosztów pośrednich są m....

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011 0 fragmentów

2011-12-15 » Heliodor Jerzy Orłowski, Buduj z Głową, BzG 4/2011

mgr Heliodor Jerzy Orłowski prawnik po aplikacji z uprawnieniami budowlanym Meandry oceny robót budowlanych i prac projektowych w budownictwie (część III) V. Koszt materiałów Przyjmując dla ustalenia ceny robót budowlanych metodę kosztową kalkulowania ceny materiałów w kosztorysie ofertowym, Wykonawca w...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 0 fragmentów

2012-09-15 » Popek Zbigniew, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Popek Zbigniew BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ W 2010 r. na stronach instytucji wdrażających pojawił się załącznik 1b zawierający tytułowe Zalecenia do sporządzania dokumentacji ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013 0 fragmentów

2013-03-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 1/2013 Zamówienia publiczne część III 3. Notowania cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych cd. 3.4. Tylko niewielka grupa wykonawców robót budowlanych prowadzi księgowość rodzajową, odnosząc koszty składające się na cenę robót budowlanych na odpowiednie konta ...

12następne »