Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami 0 fragmentów

2017-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Jednym z praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest kwestia komunikowania się zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ustawa w dużej mierze precyzuje zasady prowadzenia takiego ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2010 0 fragmentów

2010-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2010

Piasta Dariusz BzG 3/2010 Zamówienia publiczne Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "Pzp") z dnia 5 listopada 2009 r. (tzw. mała nowelizacja) wprowadziła zmiany w zakresie art.38 Pzp dotyczącym składania przez wykonawców do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych ...