Spróbuj: "waloryzacja wynagrodzenia" 4

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji 0 fragmentów

2008-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2008

Wiktorowska Ewa BzG 4/2008 Zamówienia publiczne Zgodnie z art.36 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Pzp) zamawiający ma obowiązek podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) informacje nt. istotnych ustaleń, w oparciu o które będzie wykonywana umowa o zamówienie publiczne. ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Od października 2014 r. obowiązuje wprowadzony nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r. przepis art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Na jego mocy wprowadzono zasadę obowiązkowej zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013 0 fragmentów

2013-03-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 1/2013 Zamówienia publiczne część III 3. Notowania cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych cd. 3.4. Tylko niewielka grupa wykonawców robót budowlanych prowadzi księgowość rodzajową, odnosząc koszty składające się na cenę robót budowlanych na odpowiednie konta ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-12-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Warwas Andrzej BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 1. Wymagania odnośnie umów o podwykonawstwo Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a zamawiający uzyskał prawo do określenia w SIWZ w przypadku zamówień na roboty budowlane wymagań dotyczących umowy (umów) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2014 Zamówienia publiczne Po niemal dwudziestu latach funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce wciąż mamy problemy z końcowym efektem zamówienia - umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Można mieć wrażenie, że pewne niekoniecznie najlepsze (a niekiedy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2015 Zamówienia publiczne W poprzednim numerze BzG, w pierwszej części niniejszego artykułu, zwróciłem uwagę na dość powszechne zjawisko konstruowania umów w sposób całkowicie jednostronny, w których po stronie wykonawcy spoczywają wszelkie ryzyka. Zjawisko niekorzystne nie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013 0 fragmentów

2013-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2013

Wiktorowska Ewa BzG 4/2013 Zamówienia publiczne 4. Warunki przeprowadzenia dialogu technicznego, regulaminy Decyzję o przeprowadzeniu dialogu technicznego zamawiający może podjąć na każdym etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przed rozpoczęciem opracowania ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004 0 fragmentów

2004-06-15 » Sielewicz Olgierd, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Sielewicz Olgierd BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Istniejący dotychczas instrument określania wartości zamówienia na roboty budowlane w formie kosztorysu inwestorskiego został w ustawie Prawo zamówień publicznych (pzp) poszerzony o nową formę, jaką stało się określenie "planowanych kosztów...