Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych 0 fragmentów

2009-03-15 » Sielewicz Olgierd, Buduj z Głową, BzG 1/2009

Sielewicz Olgierd BzG 1/2009 Zamówienia publiczne Uchwalona 4 września br. ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych...[1] wprowadza szereg zmian, które bezpośrednio lub też pośrednio mają wpływ na zamawianie robót budowlanych. Obok doprecyzowania definicji "usług" i odwołania się ustawodawcy do ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011 0 fragmentów

2011-12-15 » Jerzy Dylewski, Buduj z Głową, BzG 4/2011

dr inż. Jerzy Dylewski Rzeczoznawca Budowlany GINB Roboty dodatkowe i uzupełniające w kalkulacjach kosztorysowych - rozliczanie robót (część III) W części II artykułu zaproponowałem - w celu rozwiązania problemu rozliczenia finansowego ewentualnych robót dodatkowych - podzielenie przedmiotu umowy o roboty ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2008 0 fragmentów

2008-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2008

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2008 Zamówienia publiczne Rada Ministrów dokładnie 1 kwietnia 2008 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych. Projekt został w dniu 25 kwietnia 2008 r. przesłany Marszałkowi Sejmu i skierowany do pierwszego czytania do Komisji Gospodarki[1]. Ów projekt "...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006 0 fragmentów

2006-03-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 1/2006

Kaczmarczyk Jacek BzG 1/2006 Zamówienia publiczne Kilkakrotnie na łamach kwartalnika "Buduj z głową" miałem okazję wypowiadać się na temat zarówno samej ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i proponowanych zmian. W numerze 1/2005 dość szczegółowo omówiłem propozycje zmian w zakresie zamówień na ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2010 0 fragmentów

2010-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2010

Piasta Dariusz BzG 3/2010 Zamówienia publiczne Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "Pzp") z dnia 5 listopada 2009 r. (tzw. mała nowelizacja) wprowadziła zmiany w zakresie art.38 Pzp dotyczącym składania przez wykonawców do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005 0 fragmentów

2005-12-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Kaczmarczyk Jacek BzG 4/2005 Zamówienia publiczne Czy skarga do sądu okręgowego jest iluzją? - w świetle uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 73/05): "Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2007 0 fragmentów

2007-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2007

Piasta Dariusz BzG 2/2007 Zamówienia publiczne W ostatnim numerze "Buduj z Głową" zajmowaliśmy się zamówieniami publicznymi w jednym z dwóch nowych (od 1 stycznia 2007 r.) krajów członkowskich UE (Bułgarii). Pora teraz na Rumunię. Rumunia to kraj w Europie Południowo-Wschodniej o powierzchni 239 tysięcy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006 0 fragmentów

2006-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2006

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2006 Zamówienia publiczne W artykule zamieszczonym w poprzednim numerze kwartalnika (2/2006) wyraziłem nadzieję, że będę miał okazję w przyszłości napisać o jednym z epizodów, który miał miejsce w toku prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo zamówień ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2009 0 fragmentów

2009-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2009

Wiktorowska Ewa BzG 4/2009 Zamówienia publiczne W Dzienniku Ustaw nr 19 z dnia 5 lutego 2009 r. została opublikowania (nowa) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym[1] (dalej ustawa o PPP). Taka ustawa już w Polsce była, ale ze względu na mocne sformalizowanie procedur była ...