Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

O „dzieleniu” i „sumowaniu” robót budowlanych

2012-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2012 Zamówienia publiczne Kilka lat temu w Rzeszowie realizowano duży projekt unijny związany z przebudową ulic w ciągu krajowej "czwórki". Zamawiający udzielił kilku zamówień (dla każdej ulicy osobno), wartość każdego z nich ustalając stosownie do wartości odrębnego odcinka (...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2012 Zamówienia publiczne Kwestia połączenia różnych kryteriów ofert tak, aby zapewnić sobie wybór oferty istotnie najkorzystniejszej (patrząc w dyrektywę 2004/18/WE: najkorzystniejszej ekonomicznie) zawsze będzie problemem zamawiających. W oderwaniu od przedmiotu zamówienia i ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-12-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 4/2012 Zamówienia publiczne 3. Notowania cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych Porównując rzeczywiste (księgowe) ceny czynników produkcji z wartościami notowań informatorów zewnętrznych można zauważyć duże różnice. Prawie wszystkie informatory zewnętrzne ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Piasta Dariusz BzG 4/2012 Zamówienia publiczne Wstęp W grudniu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji. Wynikiem prowadzonych prac legislacyjnych ma być przyjęcie odrębnego instrumentu prawnego regulującego udzielanie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Piasta Dariusz BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Wprowadzenie - garść informacji statystycznych W 2010 r. słowaccy zamawiający opublikowali prawie 7 tys. ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, o łącznej wartości prawie 5 mld euro. W porównaniu z 2009 r. rynek zamówień publicznych znacznie się jednak ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-09-15 » Popek Zbigniew, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Popek Zbigniew BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ W 2010 r. na stronach instytucji wdrażających pojawił się załącznik 1b zawierający tytułowe Zalecenia do sporządzania dokumentacji ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Rozmaite problemy wynikające z art. 6471 kc były poruszane na tym forum już wielokrotnie. Przepis ten został wprowadzony w życie z początkiem 2003 roku, na fali przypadków pojawiania się w wielu inwestycjach spółek-"wydmuszek", mających służyć ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-09-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Wstęp Nie ustają jałowe dyskusje, a nawet są organizowane konferencje naukowo-techniczne na temat wad ustawy Prawo zamówień publicznych, która jakoby zagraża wykonawcy "niepowetowanymi stratami". I ich sponsorzy i wykonawcy narzekają na sposób ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Piasta Dariusz BzG 3/2012 Zamówienia publiczne W dniu 20 grudnia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała zapowiadane od jakiegoś czasu trzy wnioski (projekty) legislacyjne, których celem jest modernizacja unijnych regulacji w zakresie zamówień publicznych. Na pakiet legislacyjny składają się następujące...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Wiktorowska Ewa BzG 2/2012 Zamówienia publiczne Tzw. zamówienia uzupełniające W drugiej części artykułu chciałabym zwrócić uwagę na odmienność uregulowań prawnych w Pzp i dyrektywach w przypadku tzw. zamówień uzupełniających. Samo już pobieżne porównanie obu tych procedur wskazuje, że dotyczą one ...

« poprzednie1...56789101112131415...25następne »