Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Problem „niezgłoszonych” podwykonawców

2014-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2014 Zamówienia publiczne Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z listopada 2013 r., w praktyce dotycząca solidarnej odpowiedzialności zamawiającego roboty budowlane za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom, była niewątpliwie krokiem o istotnym znaczeniu dla rynku. ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Warwas Andrzej BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1473 została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Piasta Dariusz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska - Latvijas Republika) - to państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, o powierzchni ok. 64,5 tys. km2, zamieszkały przez populację tylko nieco większą niż ma Warszawa. Stolicą Łotwy jest Ryga. Z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Kryterium okresu gwarancji jakości w zamówieniach publicznych Kilkakrotnie już na łamach "BzG" poruszałem tematykę związaną z kryteriami oceny ofert stosowanymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: terminem realizacji zamówienia, ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Zmiana podwykonawcy w zamówieniu publicznym na roboty budowlane 24 grudnia 2013 r. weszła w życie istotna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych dotycząca kwestii udziału podwykonawców w realizacji zamówień. Przede wszystkim za jej sprawą w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Piasta Dariusz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne W poprzedniej części artykułu (patrz BzG 1/2014) zostały omówione zasady, na jakich mogą być dokonywane zmiany w umowach o zamówienia publiczne w świetle prawa (obecnego i projektowanego) i orzecznictwa Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się teraz, jak kwestie te...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Piasta Dariusz BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne, a właściwie zamówienia rządowe (ang. government procurement), bo taki termin funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, to zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane dokonywane na różnych szczeblach i poziomach administracji federalnej...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-03-15 » Nowicki Kazimierz Stanisław, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Nowicki Kazimierz Stanisław BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Każda nowa inicjatywa zmierzająca do poprawienia/ usprawnienia funkcjonowania prawa zamówień publicznych już z samego faktu zaistnienia powinna budzić poklask. Przypomnijmy tu chociażby jeszcze ciepły dokument dotyczący ochrony ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-03-15 » Nowicki Kazimierz Stanisław, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Nowicki Kazimierz Stanisław BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Dokładnie rok temu na łamach Buduj z Głową opisywałem "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (dot. podwykonawstwa)". Po wniesieniu poprawek przez Senat RP, w dniu 8 listopada 2013 r., Sejm RP ponownie uchwalił ustawę o zmianie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych [1] (dalej: Pzp), który obowiązuje od 20 lutego 2013 r. budził kontrowersje już w trakcie wyjątkowo krótkiego procesu legislacyjnego, jakiemu podlegał. Chociaż nowelizacja przepisów, która zawierała jego ...

« poprzednie23456789101112...25następne »