Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (część II) 0 fragmentów

2012-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2012 Zamówienia publiczne ZMIANA ZAKRESU ZLECANEGO PODWYKONAWCOM Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca wskazał w ofercie, jaki zakres ma zamiar zlecić podwykonawcom (nie żądając jednak wskazania, jakim ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014 0 fragmentów

2014-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2014

Piasta Dariusz BzG 1/2014 Zamówienia publiczne Obecnie obowiązujące[1] unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych (przede wszystkim, dyrektywa 2004/18 oraz 2004/17) nie regulują zagadnień związanych ze zmianą umowy o zamówienie publiczne w trakcie jej realizacji. Kwestie te są wszakże regulowane, ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Piasta Dariusz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Panama (Republika Panamy, hiszp. República de Panamá) to państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Kolumbią i Kostaryką. Panama znana jest głównie z Kanału Panamskiego, dzięki któremu statki aby przepłynąć ze ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 0 fragmentów

2012-03-15 » Popek Zbigniew, Buduj z Głową, BzG 1/2012

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ (21 czerwca 2011 r.) Nie sposób prowadzić analizy co do zasad rozliczeń ponoszonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dalej "POIiŚ", bez wskazania głównych założeń dotyczących rozliczania robót budowlanych i ...