Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych

2004-09-15 » Łazowski Jacek, Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2004

Łazowski JacekWiktorowska Ewa BzG 3/2004 Zamówienia publiczne Zmiany wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych[1] (zwanej dalej "ustawą pzp") w zakresie definicji robót budowlanych spowodują zapewne większe zainteresowanie zamawiających w udzielaniu zamówień na jednoczesne...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-09-15 » Niemczyk Renata, Buduj z Głową, BzG 3/2004

Niemczyk Renata BzG 3/2004 Zamówienia publiczne 1. Określenie - "roboty budowlane" Obowiązująca od 2 marca br. ustawa PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wprowadziła szereg nowych uregulowań tegoż obszaru, w tym również dotyczących zamawiania robót budowlanych. Wśród zmian pojawiło się nowe, odmienne od ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Wiktorowska Ewa BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Wniosek: powinien zostać złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu; powinien zostać podpisany na wszystkich stronach przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub osoby upoważnione przez te osoby; jeżeli ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Wiktorowska Ewa BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Przetarg ograniczony znany jest z ustawy o zamówieniach publicznych od wielu lat. Jednak kolejne zmiany ustawy i wreszcie nowe Prawo zamówień publicznych dokonywały jego modyfikacji. Celem tych modyfikacji były zarówno uproszczenia procedur, jak i ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-06-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Kaczmarczyk Jacek BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Gdy pisałem pierwszą część artykułu, opublikowanego w grudniowym numerze "Buduj z Głową" (4/2003), obowiązywała "stara" ustawa o zamówieniach publicznych (oznaczana dalej "uzp"), ledwie co znowelizowana. W międzyczasie, z początkiem listopada 2003 r., do Sejmu ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Piasta Dariusz BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Wartość udzielanych corocznie zamówień publicznych, czyli dostaw oraz usług (robót budowlanych) zamawianych każdego roku przez podmioty publiczne w Unii Europejskiej wynosi ok. 1,5 biliona euro, czyli ok. 16% PKB krajów członkowskich. W Dzienniku Urzędowym ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-06-15 » Sielewicz Olgierd, Buduj z Głową, BzG 2/2004

Sielewicz Olgierd BzG 2/2004 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Istniejący dotychczas instrument określania wartości zamówienia na roboty budowlane w formie kosztorysu inwestorskiego został w ustawie Prawo zamówień publicznych (pzp) poszerzony o nową formę, jaką stało się określenie "planowanych kosztów...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-03-15 » Dylewski Jerzy, Pytkowski Tomasz, Buduj z Głową, BzG 1/2004

Dylewski JerzyPytkowski Tomasz BzG 1/2004 Zamówienia publiczne Problem (...) Wraz z mężem prowadzimy firmę remontowo-budowlaną i czasami startujemy w przetargach. Ostatnio jednak nie mamy szczęścia. Rzecz nie w tym, że nasze oferty nie są konkurencyjne, lecz że jesteśmy wykluczani z przetargów. Ponieważ mam ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-03-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 1/2004

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 1/2004 Zamówienia publiczne Po dziesięciu latach obowiązywania, 18 razy zmienianej ustawy o zamówieniach publicznych, w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej, w pośpiechu z udziałem lobbystów uchwalono nową ustawę nazwaną szumnie "Prawem zamówień publicznych". Każdy kto ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2004

2004-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2004

Piasta Dariusz BzG 1/2004 Zamówienia publiczne Wartość udzielanych corocznie zamówień publicznych, czyli dostaw oraz usług (robót budowlanych) zamawianych każdego roku przez podmioty publiczne w Unii Europejskiej wynosi ok. 1,5 biliona euro, czyli ok. 16% PKB krajów członkowskich. Na początku lutego 2004 r...

« poprzednie1...1920212223242526następne »