Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Środki ochrony prawnej

2006-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2006

Wiktorowska Ewa BzG 3/2006 Zamówienia publiczne WSTĘP Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004r.[1] spowodowały konieczność przeanalizowania zakresu i sposobu stosowania środków ochrony prawnej przez uprawnione do tego podmioty. Ponieważ z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2006

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2006 Zamówienia publiczne W artykule zamieszczonym w poprzednim numerze kwartalnika (2/2006) wyraziłem nadzieję, że będę miał okazję w przyszłości napisać o jednym z epizodów, który miał miejsce w toku prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo zamówień ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2006

Piasta Dariusz BzG 2/2006 Zamówienia publiczne Wprowadzenie W lipcu 2005 r. została w Rosji uchwalona nowa ustawa o zamówieniach publicznych - Ustawa federalna nr 94-FZ o nabywaniu towarów, usług i robót budowlanych na potrzeby Federacji, regionów oraz gmin. Nowa ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-06-15 » Niemczyk Renata, Buduj z Głową, BzG 2/2006

Niemczyk Renata BzG 2/2006 Zamówienia publiczne Najczęstszą przyczyną sporów pomiędzy zamawiającym wykonanie robót budowlanych, a wykonawcą jest wysokość wynagrodzenia w kontekście przedmiotu zamówienia, złożonej oferty cenowej oraz podpisanej umowy. Niemalże na porządku dziennym są sytuacje, w których...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-06-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 2/2006

Kaczmarczyk Jacek BzG 2/2006 Zamówienia publiczne W poprzednim wydaniu kwartalnika "Buduj z Głową" (Nr 1/2006) zamieściłem kilka uwag o projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych po drugim czytaniu w Sejmie[1]. Spośród ponad 30 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania Sejm przyjął siedem. 39 ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-03-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 1/2006

Kaczmarczyk Jacek BzG 1/2006 Zamówienia publiczne Kilkakrotnie na łamach kwartalnika "Buduj z głową" miałem okazję wypowiadać się na temat zarówno samej ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i proponowanych zmian. W numerze 1/2005 dość szczegółowo omówiłem propozycje zmian w zakresie zamówień na ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2006

Wiktorowska Ewa BzG 1/2006 Zamówienia publiczne 4. Cena oferty a przedmiary robót Przedmiar robót jest tym elementem dokumentacji projektowej, który opisuje ilości robót budowlanych, które należy wykonać, aby zbudować obiekt objęty projektem budowlanym i wykonawczym. Zakres i formę przedmiaru określa ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-03-15 » Niemczyk Renata, Buduj z Głową, BzG 1/2006

Niemczyk Renata BzG 1/2006 Zamówienia publiczne Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.[1] dała możliwość zamawiającemu udzielenia jednego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a nie dwóch, jak było poprzednio. Konsekwencją wyboru takiego wariantu zamówienia stała ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006

2006-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2006

Piasta Dariusz BzG 1/2006 Zamówienia publiczne Gospodarka chińska stała się w 2005 r. czwartą pod względem wielkości gospodarką świata (pod względem PKB), po USA, Niemczech oraz Japonii. Warto przyjrzeć się zamówieniom publicznym w Chinach zwłaszcza, że jest to ogromny rynek. Według informacji ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Piasta Dariusz BzG 4/2005 Zamówienia publiczne W dniu 7 września zostało przyjęte rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych udzielanych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu ...

« poprzednie1...1617181920212223242526następne »