Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Obowiązkowa waloryzacja umowy o zamówienie publiczne

2016-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Od października 2014 r. obowiązuje wprowadzony nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r. przepis art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Na jego mocy wprowadzono zasadę obowiązkowej zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Wiktorowska Ewa BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Unijne pojęcie "kryteriów kwalifikacji podmiotowej" było dotychczas implementowane do polskich przepisów jako "warunki udziału w postępowaniu" w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164). Jeżeli ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Piasta Dariusz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Jedną z nowości przewidzianych przez unijną dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych (dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE - "dyrektywę" lub "...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2015

Piasta Dariusz BzG 4/2015 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Islandia (isl. Ísland, oficjalnie Republika Islandii) to państwo położone w Europie Północnej, w północnej części Oceanu Atlantyckiego, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach, m.in. archipelagu Vestmannaeyjar. Powierzchnia kraju wynosi 103....

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2015 Zamówienia publiczne Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wspomina o opcji tylko w art. 34 ust. 5 - nakazując uwzględniać wartość opcji w wartości zamówienia w przypadku dostaw lub usług. Instrumentu tego nie regulują wprost także żadne inne przepisy (czymś zupełnie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2015

Wiktorowska Ewa BzG 4/2015 Zamówienia publiczne Wprowadzony przepis art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[[1]] (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm, dalej: "Pzp"), jest uregulowaniem nowym, na gruncie którego zapadło tylko kilka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: "KIO"), brak ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2015 Zamówienia publiczne Temat zielonych zamówień publicznych kilkakrotnie pojawiał się już na łamach BzG[[1]]. Jednak z upływem lat zarówno świadomość ekologiczna zamawiających, jak i lista publikacji promujących praktyki w tym zakresie znacząco rośnie. Uchwalona w ubiegłym ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Piasta Dariusz BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Cypr (grec. Κύπρος; tur. Kıbrıs) to państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Jest de facto podzielonym państwem - od 1974 r. od czasu inwazji armii tureckiej na Cypr większa część ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Wiktorowska Ewa BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Z europejskich i polskich przepisów i orzecznictwa w sposób jednoznaczny wynika, że odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się do uprawdopodobnienia realności kalkulacji...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015

2015-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Kilka miesięcy temu przedstawiałem na łamach "BzG" analizę kryteriów oceny ofert stosowanych na rynku w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi inżyniera kontraktu czy inspektorów nadzoru[[1]]. W okresie objętym ...

« poprzednie123456789...25następne »