Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na jednego członka konsorcjum - 2019-03-08

2019-03-08 » Martyna Lubieniecka, radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

#Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2018-02-15, IV CSK 86/17##wyrok-podsekcja "Decydujące znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p. w związku z innymi przepisami ma odpowiedź na pytanie, czy wystawiona w okolicznościach sprawy Gwarancja wadialna czyni zadość wymaganiom dotyczącym ...