Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

„Zamawiający może...” - Uprawnienie czy obowiązek? - 2017-04-21

2017-04-21 » Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdziłem - w Pzp zwrot "Zamawiający może" występuje 158 razy, natomiast "Wykonawca może" tylko 24 razy. Ustawodawca tym samym daje wyraz woli przekazania większości uprawnień (do kształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w granicach dozwolonych prawem) zamawiającemu. Zatem, czy takie ...

[ukryta sygnatura] – Blog Prasa – 2017

2017-04-11 » Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jedna z naszych użytkowniczek korzystająca z usługi "Osobisty Konsultant", zwróciła się do nas z problemem, dotyczącym de facto oceny realności udostępniania zasobów przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu, na usługi i roboty budowlane. Problem wydał mi się na tyle interesujący, że postanowiłem ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Jednym z praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest kwestia komunikowania się zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ustawa w dużej mierze precyzuje zasady prowadzenia takiego ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawsze wiąże się z kosztami. W przypadku postępowań o niewielkiej wartości i niezbyt skomplikowanym przedmiocie zamówienia koszt zwykle jest niewielki; w przypadku postępowań ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Piasta Dariusz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Wstęp Mołdawia, Republika Mołdawii (rum. Moldova; rum. Republica Moldova) to państwo w Europie Wschodniej ze stolicą w Kiszyniowie, graniczące od zachodu z Rumunią, zaś od północy, wschodu i południa z Ukrainą. Językiem urzędowym jest rumuński, a tzw. uznawanymi ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Piasta Dariusz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Nie tak dawno (patrz BzG 3/2015) poruszaliśmy na tych łamach kwestię pytań prejudycjalnych, dotyczących zamówień publicznych, zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-406/...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Piasta Dariusz BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Wstęp Słowenia (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija) to niewielkie (20,3 tys. km²) alpejskie państwo w Europie Środkowej z 47-kilometrowym dostępem do Morza Adriatyckiego. Stolicą oraz największym miastem kraju jest Lublana. Liczba ludności to nieco ponad 2 ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Piasta Dariusz BzG 4/2016 Zamówienia publiczne W dniu 18 kwietnia 2016 r. upłynął w państwach członkowskich UE termin wdrożenia nowych unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Kilka lat temu, pisząc na łamach "BzG" o pułapkach czających się na zamawiających przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia[[1]], wspomniałem o sytuacji łączenia przez kilku wykonawców swoich potencjałów w celu wspólnego...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Wiktorowska Ewa BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

« poprzednie1234następne »