Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nowe Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA)

2013-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2013

Piasta Dariusz BzG 3/2013 Zamówienia publiczne Jedną z najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych jest Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (ang. Government Procurement Agreement, w skrócie "GPA" lub "Porozumienie"). GPA jest zarazem jedyną umową funkcjonującą...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2013

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2013 Zamówienia publiczne Pod koniec 2003 roku weszła w życie ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. W 2010 r. jej przepisy zostały przeniesione do artykułów 6491-6495 kodeksu cywilnego. Przez te niemal już dziesięć lat przepisy dotyczące gwarancji zapłaty za roboty ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2013

Piasta Dariusz BzG 2/2013 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Koncesje na roboty budowlane, a także koncesje na usługi, to specyficzny rodzaj zamówienia publicznego. Cechą odróżniającą koncesje od "klasycznych", tradycyjnych zamówień publicznych jest forma wynagrodzenia wykonawcy, zwanego koncesjonariuszem, ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Piasta Dariusz BzG 1/2013 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Brazylia (port. Brasil), a właściwie Federacyjna Republika Brazylii (República Federativa do Brasil), bo tak brzmi pełna, oficjalna nazwa, to największe pod względem powierzchni i liczby mieszkańców państwo Ameryki Południowej oraz piąte pod ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Wiktorowska Ewa BzG 1/2013 Zamówienia publiczne część IV cd. Dotychczasowa praktyka rozliczania robót budowlanych Zgodnie z zapowiedzią, w tej części artykułu podaję przykład tzw. Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) dla Kontraktu robót drogowych i kubaturowych. Przykład PŚP dla Kontraktu robót ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-03-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 1/2013 Zamówienia publiczne część III 3. Notowania cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych cd. 3.4. Tylko niewielka grupa wykonawców robót budowlanych prowadzi księgowość rodzajową, odnosząc koszty składające się na cenę robót budowlanych na odpowiednie konta ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2013 Zamówienia publiczne Przy udzielaniu zamówień publicznych w trybach konkurencyjnych obowiązuje zasada wyboru oferty w oparciu wyłącznie o kryteria oceny oferty związane z przedmiotem zamówienia. Wyjątek od tej zasady, zawarty w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2013

2013-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2013

Piasta Dariusz BzG 1/2013 Zamówienia publiczne część II Rozwiązania obowiązujące w wybranych państwach unijnych Poniżej przedstawione zostały zagadnienia podwykonawstwa w 3 krajach unijnych, które posiadają przepisy idące dalej niż tylko powtórzenie regulacji unijnych omówionych w I części artykułu (...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Piasta Dariusz BzG 4/2012 Zamówienia publiczne Unijne dyrektywy i orzecznictwo sądowe Obecne prawo unijne dotyczące zamówień publicznych (dyrektywy zamówieniowe) stosunkowo niewiele miejsca poświęca zagadnieniu zlecania przez wykonawcę zamówienia wykonania części tego zamówienia podmiotom trzecim (...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2012

Wiktorowska Ewa BzG 4/2012 Zamówienia publiczne część III Dotychczasowa praktyka rozliczania robót budowlanych Dokumenty sporządzane przez beneficjentów, a w konsekwencji i umowy na realizację robót budowlanych zmieniały się na przestrzeni lat. W realizacji są umowy realizowane zarówno w oparciu o ...

« poprzednie1...4567891011121314...25następne »