Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (część II)

2012-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2012 Zamówienia publiczne ZMIANA ZAKRESU ZLECANEGO PODWYKONAWCOM Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca wskazał w ofercie, jaki zakres ma zamiar zlecić podwykonawcom (nie żądając jednak wskazania, jakim ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Piasta Dariusz BzG 2/2012 Zamówienia publiczne Wprowadzenie. Podstawy prawne Rynek zamówień publicznych na Litwie w 2010 r. szacowano na prawie 5 mld euro - były to łączne wydatki poniesione przez zamawiających na zakup towarów, usług oraz wykonanie robót budowlanych. Litewscy zamawiający opublikowali w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Wiktorowska Ewa BzG 2/2012 Zamówienia publiczne Udzielenie zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę, stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aby temu zapobiec zamawiający na mocy art.89 ust.1 pkt 4 Pzp ma obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-06-15 » Lapierre Łucja, Buduj z Głową, BzG 2/2012

Lapierre Łucja BzG 2/2012 Zamówienia publiczne W praktyce postępowań w sprawach zamówień publicznych, jak też w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wystąpiły kontrowersje dotyczące zagadnienia sprowadzającego się do pytania: Czy wskazanie w ofercie wykonawcy niewłaściwej stawki podatku od towarów...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2012

Wprowadzenie W dniu 14 listopada 2011 r. w Republice Kosowa oddano pierwszy, 38 kilometrowy odcinek autostrady, której planowana łączna długość to 102 kilometry, zaś termin realizacji całości to 2013 r. Pierwszy odcinek autostrady został oddany na rok przed terminem i co równie ważne - zgodnie z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-03-15 » Popek Zbigniew, Buduj z Głową, BzG 1/2012

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ (21 czerwca 2011 r.) Nie sposób prowadzić analizy co do zasad rozliczeń ponoszonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dalej "POIiŚ", bez wskazania głównych założeń dotyczących rozliczania robót budowlanych i ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2012

Celem moich rozważań jest zwrócenie uwagi na sposób implementacji do prawa zamówień publicznych niektórych przepisów art. 31 dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, i wpływ tego sposobu na: możliwość udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających przez polskich zamawiających, kwalifikowalność wydatków ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012

2012-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2012

Kwestia podwykonawców w umowach o roboty budowlane zawieranych w reżimie zamówień publicznych rodzi co najmniej dwa praktyczne problemy. Pierwszy dotyczy możliwości ograniczenia zakresu prac, które wykonawca może zlecić do wykonania podwykonawcom oraz związanych z tym konsekwencji (jest to zresztą ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011

2011-12-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 4/2011

Piasta Dariusz BzG 4/2011 Zamówienia publiczne Podstawowe przepisy w dziedzinie zamówień publicznych Od dnia 30 lipca 2010 r. udzielanie zamówień publicznych u naszego wschodniego sąsiada odbywa się w oparciu o postanowienia uchwalonej w czerwcu 2010 r. ustawy "O realizacji zamówień publicznych". Nie są...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011

2011-12-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2011

Warwas Andrzej BzG 4/2011 Zamówienia publiczne Opracowywanie kosztorysów na roboty budowlane z zastosowaniem formuł kalkulacyjnych uwzględniających ceny jednostkowe robót ma długą historię i wydawać się mogło, iż zasady takiej kalkulacji są jednolite i doskonale znane, mimo braku obowiązujących ...

« poprzednie1...678910111213141516...25następne »