Spróbuj: "podpis elektroniczny" 6

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami 0 fragmentów

2017-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Jednym z praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest kwestia komunikowania się zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ustawa w dużej mierze precyzuje zasady prowadzenia takiego ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005 0 fragmentów

2005-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2005

Piasta Dariusz BzG 1/2005 Zamówienia publiczne Celem niedawno przyjętych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych tzn. dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach wodnym...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2006 0 fragmentów

2006-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2006

Wiktorowska Ewa BzG 4/2006 Zamówienia publiczne Część druga przedstawiać powinna w kolejności chronologicznej czynności zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach poprzedzonych tzw. potocznie kwalifikacją, a więc w postępowaniach, w których złożenie oferty cenowej poprzedza badanie zdolności wykonawcy...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2007 0 fragmentów

2007-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2007

Piasta Dariusz BzG 1/2007 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Od 1 stycznia 2007 r. Unia Europejska powiększyła się o dwa nowe państwa członkowskie: Rumunię i Bułgarię. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to możliwość ubiegania się o kontrakty publiczne w kolejnych dwóch krajach. Warto zatem, abyśmy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 0 fragmentów

2012-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Piasta Dariusz BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Wprowadzenie - garść informacji statystycznych W 2010 r. słowaccy zamawiający opublikowali prawie 7 tys. ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, o łącznej wartości prawie 5 mld euro. W porównaniu z 2009 r. rynek zamówień publicznych znacznie się jednak ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Kilka miesięcy temu na łamach BzG poruszałem temat praktycznych zasad uczestnictwa w postępowaniu po nowelizacji Pzp[[1]]. Z konieczności dość krótko opisywałem tam temat przygotowania i złożenia oferty. Z doświadczenia jednak wiem, że wiele tutaj ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2015 Zamówienia publiczne W uchylonej w 2004 r. ustawie o zamówieniach publicznych przez pewien czas znajdował się art. 42 ust. 6 stanowiący, iż wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. Regulacja ta była o tyle ciekawa, że nie była zgodna z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2011 0 fragmentów

2011-12-15 » Tomasz Pytkowski, Buduj z Głową, BzG 4/2011

mgr inż. Tomasz Pytkowski Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB Z życia kosztorysanta - przedmiar robót Przedmiotem poprzednich moich rozważań był kosztorys inwestorski - jako podstawa do ustalenia wartości zamówienia publicznego (patrz - BzG 2/2011). Sądzę iż wypowiedź ta niejednemu poprawiła humor, ale nie dlatego ...