Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na jednego członka konsorcjum - 2019-03-08

2019-03-08 » Martyna Lubieniecka, radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

#Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2018-02-15, IV CSK 86/17##wyrok-podsekcja "Decydujące znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p. w związku z innymi przepisami ma odpowiedź na pytanie, czy wystawiona w okolicznościach sprawy Gwarancja wadialna czyni zadość wymaganiom dotyczącym ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Piasta Dariusz BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Malta, oficjalnie Republika Malty, to najmniejszy kraj Unii Europejskiej (ok. 450.000 mieszkańców). Językami urzędowymi są maltański i angielski. Walutą jest od 1 stycznia 2008 r. euro. Wartość zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy była ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, że istotnym problemem polskiego rynku pracy jest omijanie przez pracodawców przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najczęściej poprzez zatrudnianie pracowników na podstawie umów zlecenia czy o ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-09-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Warwas Andrzej BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Procedura udzielania i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" jest znana i stosowana począwszy od wejścia w życie pierwszej ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r. Obecnie obowiązujące ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Piasta Dariusz BzG 3/2017 Zamówienia publiczne W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany wyrok[[1]], w którym udzielił odpowiedzi na zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą pytania w sprawie C-387/14 ("Esaprojekt"), o których pisałem szerzej w BzG 2/2015. ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Piasta Dariusz BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Holandia[[1]] (oficjalnie Królestwo Niderlandów) to państwo położone w zachodniej Europie i na Karaibach[[2]], będące monarchią konstytucyjną, członek Unii Europejskiej i NATO. Stolicą jest Amsterdam, choć siedzibą holenderskiego rządu, parlamentu i rodziny ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Kilka miesięcy temu na łamach BzG poruszałem temat praktycznych zasad uczestnictwa w postępowaniu po nowelizacji Pzp[[1]]. Z konieczności dość krótko opisywałem tam temat przygotowania i złożenia oferty. Z doświadczenia jednak wiem, że wiele tutaj ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Wielokrotnie już na łamach BzG poruszałem tematy związane z zatrudnianiem podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. Istnieją bowiem dwa równoległe reżimy prawne odnoszące się do tego tematu: art. 647[1] kodeksu cywilnego wprowadzający ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017

2017-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Wiktorowska Ewa BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej: "Pzp" zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy wobec, którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

123456...25następne »