Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. III)

2014-12-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Warwas Andrzej BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 1. Wymagania odnośnie umów o podwykonawstwo Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a zamawiający uzyskał prawo do określenia w SIWZ w przypadku zamówień na roboty budowlane wymagań dotyczących umowy (umów) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 19 października 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych[1]. Wprowadziła ona szereg istotnych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zmian niesie nowy przepis art. 91 ust. 2a, który wprowadza...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Wiktorowska Ewa BzG 4/2014 Zamówienia publiczne 1. Określenie warunków udziału w postępowaniu Truizmem jest stwierdzenie, iż podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wiarygodnego wykonawcy - takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2014 Zamówienia publiczne Po niemal dwudziestu latach funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce wciąż mamy problemy z końcowym efektem zamówienia - umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Można mieć wrażenie, że pewne niekoniecznie najlepsze (a niekiedy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Piasta Dariusz BzG 3/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Luksemburg, którego oficjalna nazwa brzmi - Wielkie Księstwo Luksemburga (luks. Groussherzogtum Lëtzebuerg, niem. Großherzogtum Luxemburg, fr. Grand-Duché de Luxembourg), to drugi najmniejszy kraj członkowski Unii Europejskiej (po Malcie). Sąsiaduje od...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-09-15 » Kubiszewski Jerzy, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Kubiszewski Jerzy BzG 3/2014 Zamówienia publiczne 1. Walka z korupcją przetargową w budownictwie Stany Zjednoczone w ostatnich latach udzieliły pomocy finansowej obszarom objętym klęskami żywiołowymi. Na tym tle zaobserwowano nasilające się zjawiska korupcji przetargowej. Reakcją na nie jest wydana ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-09-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Warwas Andrzej BzG 3/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie - dodatkowe postanowienia SIWZ Zgodnie z informacją zamieszczoną w poprzednim numerze BzG, w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczącej podwykonawstwa) zamawiający uzyskał nowe uprawnienia w zakresie określania wymagań ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2014 Zamówienia publiczne Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z listopada 2013 r., w praktyce dotycząca solidarnej odpowiedzialności zamawiającego roboty budowlane za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom, była niewątpliwie krokiem o istotnym znaczeniu dla rynku. ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Warwas Andrzej BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1473 została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2014

2014-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

Piasta Dariusz BzG 2/2014 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska - Latvijas Republika) - to państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, o powierzchni ok. 64,5 tys. km2, zamieszkały przez populację tylko nieco większą niż ma Warszawa. Stolicą Łotwy jest Ryga. Z ...

« poprzednie1234567891011...25następne »