Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.

2016-09-15 » Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 3/2016

Warwas Andrzej BzG 3/2016 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Od kilku miesięcy głównym tematem dyskusji, polemik i komentarzy w obszarze zamówień publicznych jest problem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji Dyrektyw Unii Europejskiej. W dniu pisania ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2016 Zamówienia publiczne Instytucja dialogu technicznego pojawiła się w ustawie Prawo zamówień publicznych w lutym 2013 roku (przy okazji nowelizacji ustawy związanej z przyjęciem zasad dyrektyw dot. zamówień w zakresie obronności). W uzasadnieniu do ww. nowelizacji wskazano, ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2016

Wiktorowska Ewa BzG 2/2016 Zamówienia publiczne Obok badania czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania zamawiający[[1]] bada czy wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji dotyczące kompetencji do prowadzenia objętej zamówieniem działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 2/2016 Zamówienia publiczne Artykuł opracowano wg stanu prawnego na dzień 21 kwietnia 2016 r. Przesłanki wprowadzenia Jedną z najciekawszych nowinek, jakie przynoszą nam przyjęte 26 lutego 2014 r. europejskie dyrektywy zamówieniowe (których termin wdrożenia do polskiego prawa ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-06-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2016

Piasta Dariusz BzG 2/2016 Zamówienia publiczne Nie tak dawno poruszaliśmy na tych łamach kwestię pytań prejudycjalnych dotyczących zamówień publicznych zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz wojewódzki sąd administracyjny Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS). Przypomnijmy, że w 2014...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Piasta Dariusz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Panama (Republika Panamy, hiszp. República de Panamá) to państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Kolumbią i Kostaryką. Panama znana jest głównie z Kanału Panamskiego, dzięki któremu statki aby przepłynąć ze ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne We wrześniu 2015 r. wydawca dwumiesięcznika "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce" opublikował na swojej stronie internetowej drugie wydanie "Czarnej listy barier dla zamawiających"[[1]]. Opracowanie, będące nową edycją analogicznej listy z 2014 r., ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Od października 2014 r. obowiązuje wprowadzony nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r. przepis art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Na jego mocy wprowadzono zasadę obowiązkowej zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Wiktorowska Ewa BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Unijne pojęcie "kryteriów kwalifikacji podmiotowej" było dotychczas implementowane do polskich przepisów jako "warunki udziału w postępowaniu" w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164). Jeżeli ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016

2016-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Piasta Dariusz BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Jedną z nowości przewidzianych przez unijną dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych (dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE - "dyrektywę" lub "...

« poprzednie12345678...25następne »