Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na jednego członka konsorcjum - 2019-03-08

2019-03-08 » Martyna Lubieniecka, radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

#Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2018-02-15, IV CSK 86/17##wyrok-podsekcja "Decydujące znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p. w związku z innymi przepisami ma odpowiedź na pytanie, czy wystawiona w okolicznościach sprawy Gwarancja wadialna czyni zadość wymaganiom dotyczącym ...

[ukryta sygnatura] – Blog Prasa – 2017

2017-04-21 » Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdziłem - w Pzp zwrot "Zamawiający może" występuje 158 razy, natomiast "Wykonawca może" tylko 24 razy. Ustawodawca tym samym daje wyraz woli przekazania większości uprawnień (do kształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w granicach dozwolonych prawem) zamawiającemu. Zatem, czy takie ...

[ukryta sygnatura] – Blog Prasa – 2017

2017-04-11 » Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jedna z naszych użytkowniczek korzystająca z usługi "Osobisty Konsultant", zwróciła się do nas z problemem, dotyczącym de facto oceny realności udostępniania zasobów przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu, na usługi i roboty budowlane. Problem wydał mi się na tyle interesujący, że postanowiłem ...