Ciekawe »

Nowe »

KIO 1658/19 Wskazać należy, że pojęcie negocjacji nie zostało zdefiniowane w ustawie Pzp. Z uwagi na cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez negocjacje należy rozumieć rozciągnięty w czasie, stopniowy proces dochodzenia do konsensusu, polegający na wymianie informacji. Charakterystyczną cechą negocjacji jest "ucieranie się" stanowisk uczestniczących podmiotów oraz wymiana informacji istotnych dla podjęcia decyzji o zawarciu umowy i jej następstw gospodarczych. O tym, czy doszło do negocjacji, należy przesądzać in casu, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Nie można utożsamiać negocjacji z obowiązkiem bądź prawem skorzystania przez zamawiających bądź wykonawców z narzędzi jakie ustawodawca zawarł w ustawie Pzp mających na celu np. wyjaśnienie treści oferty czy zwrócenie uwagi wykonawcy na potencjalną niezgodność oferty w wezwaniu do złożenia wyjaśnień, a następnie dokonanie poprawek oferty stosownie do otrzymanych wyjaśnień. W przedmiotowej zaś sprawie Zamawiający bez wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a priori w sposób nieuprawnione przyjmuje, nie znając treści wyjaśnień wykonawcy, iż dojdzie do negocjacji treści oferty, które skutkować będzie jej istotną zmianą. Takie działanie, w ocenie, Izby jest nieuprawnione i de facto stanowi obejście narzędzi służących do wyjaśnienia treści oświadczenia woli wykonawcy przywidzianych w ustawie Pzp.
więcej nowych dokumentów »

Nowości na blogu:

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-10-02 » Ilona Zalewska

Nowe PZP uchwalone ! 2019-09-26 » Marcin Kalmus

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje Stawkowe 2019-09-24 » Ilona Zalewska

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Polecane

Jak prawidłowo liczyć terminy w zamówieniach publicznych? 2018-09-19 » Marcin Kalmus

Bądź o krok przed innymi
z wyrokami Premium

Dostęp do wyroków KIO
przed publikacją UZP,
nawet 2 miesiące wcześniej

Przeszukuj wszystko,
znajduj wszystko

Pełnotekstowa wyszukiwarka,
najważniejsze fragmenty
zawsze wyróżnione i skondensowane

Wszystkie potrzebne funkcje
w jednym miejscu

Kompleksowa baza wyroków
(KIO, SO, SN, TSUE, NSA/WSA,
kontrole UZP, opinie prawne UZP),
wyszukiwarka kodów CPV i wiele innych

SzuKIO jest dla mnie najlepszą i najbardziej przydatną wyszukiwarką orzeczeń. Jest podstawowym narzędziem mojej pracy zarówno trenerskiej jak i doradczej.Dzięki szybkiemu publikowaniu wyroków na platformie na bieżąco śledzę orzeczenia Izby.

Iwona Holka

trener

Warto korzystać z wyszukiwarki orzeczeń Szukio.pl, ponieważ jest ona doskonałym narzędziem wspomagającym pracę zamawiających i wykonawców. Stosując PZP, nieodzownym jest znajomość orzecznictwa KIO, sądów powszechnych i TSUE, czego gwarancją jest posiadanie Szukio.pl

Piotr Pieprzyca

Ekspert, doradca, autor publikacji, wspólnik zarządzający

Prozam Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci

Dobrym rozwiązaniem jest podkreślanie i wyróżnianie wyszukiwanych fraz, co pozwala na sprawne odnalezienie ich w danym wyroku bez konieczności każdorazowego zapoznawania się z całością.

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, autorka publikacji i komentarzy, były arbiter UZP

Korzystam z wyszukiwarki SzuKIO od kiedy powstała. Jest to świetne narzędzie, które bardzo pomaga w codziennej pracy przy udzielaniu zamówień publicznych. Główną zaletą jest łatwość posługiwania się oraz możliwość szybkiego wyszukania potrzebnego wyroku,

Teresa Kowalska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Starostwo Powiatowe w Otwocku

 

Chcesz przetestować SzuKIO.pl albo potrzebujesz jednorazowego dostępu? Dostęp na 1 rok z limitem 125 dokumentów i 1 konto

Zamawiam 300 zł netto369 zł z VAT za 1 rok