Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II SA/Bd 768/19 – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019-12-30 209 fragmentów

2019-12-30 » uchylono decyzję I i II instancji

w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostali wezwani wykonawcy: 1) [...] Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, a mianowicie dnia [...].11.2016r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w części, tj. treści pisma ( wyjaśnień) za wyjątkiem danych zawierających informacje o dostawcach oraz załączonych do wyjaśnień ofert dostawców. Odtajnienie nastąpiło [...].12 ...

Wnioskodawca żądał od organu dostępu do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez [...] oraz Przedsiębiorstwo [...] w ...

informację, jak również odniósł się do podnoszonych przez odwołującego bezpodstawnych tez, jakoby wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny dzieliły się na uzasadnienia i właściwe wyjaśnienia. Odnosząc się do stanowiska skarżącego wyrażonego w piśmie ...

oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale też uzupełnienie oferty, wyjaśnienia treści oferty oraz, jak w przedmiotowej sprawie, wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny. ( tak też M. Kartasiewicz, J ...

nie znajdują się informacje ujawnione do publicznej wiadomości, które są zbieżne z informacjami wskazanymi w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. W złożonych przez siebie ofertach ...

12następne »