Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I GSK 744/18 – Wyrok NSA – 2019-02-27

2019-02-27 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 744/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Lidia Ciechomska- Florek (spr.) Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia del. WSA Stefan Kowalczyk Protokolant Dorota Onyśk po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2019

2019-02-21 » Uchylono zaskarżoną decyzjęOdrzucono skargę w części

II SA/Op 509/18 - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Anna Wójcik Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-02-13 » Uchylono zaskarżony wyrok i zobowiązano organ do załatwienia wniosku oraz stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa

I OSK 315/17 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.) Sędziowie NSA Olga Żurawska - Matusiak del. WSA Dariusz Chaciński Protokolant asystent sędziego Inesa Wyrębkowska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2019

2019-02-08 » oddalono skargę

I SA/Kr 860/18 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski Sędziowie: WSA Wiesław Kuśnierz (spr.) WSA Waldemar Michaldo Protokolant :sekretarz: Aleksandra Osipowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-04 » Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia

VIII SAB/Wa 45/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski Sędzia WSA Artur Kot Sędzia WSA Renata Nawrot (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 4 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2019

2019-01-29 » Oddalono zażalenie

I GZ 6/19 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Lidia Ciechomska - Florek po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2019

2019-01-24 » Oddalono skargę

III SA/Gl 906/18 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adama Nita (spr.), Sędzia NSA Anna Apollo, Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Specjalista Anna Wandoch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2019

2019-01-22 » Uchylono decyzję I i II instancji

III SA/Gl 988/18 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć, Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Kandut, Protokolant St. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-01-08 » Oddalono skargę

V SA/Wa 1387/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Jarosław Stopczyński (spr.), Sędzia WSA - Krystyna Madalińska - Urbaniak, Sędzia WSA - Marek Krawczak, Protokolant st. specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-01-08 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 3157/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej G. B. od ...

« poprzednie123456789...150następne »