Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I SA/Sz 453/22 – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022-10-27

2022-10-27 » Oddalono skargę

I SA/Sz 453/22 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka Sędzia WSA Joanna Wojciechowska Protokolant starszy inspektor sądowy Joanna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-10-21 » Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji i umorzono postępowanie administracyjne

I GSK 3487/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner (spr.) Sędzia NSA Beata Sobocha-Holc Sędzia del. WSA Izabella Janson Protokolant Jarosław Lubryczyński po rozpoznaniu w dniu 21 października 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-10-19 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 3163/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Pietrasz Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia del. WSA Artur Adamiec po rozpoznaniu w dniu 19 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. G. od wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022

2022-10-19 » Oddalono skargę

I SA/Sz 336/22 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.) Sędzia WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2022

2022-10-13 » Uchylono zaskarżoną decyzję

V SA/Wa 4480/21 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Monika Kramek (spr.), Sędzia WSA - Konrad Łukaszewicz, Asesor WSA - Justyna Żurawska, , Protokolant sek. sądowy - Magdalena Walkowiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-10-11 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 3218/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia NSA Bogdan Fischer Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski Protokolant Marta Woźniak po rozpoznaniu w dniu 11 października 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2022

2022-10-07 » oddalono skargę

I SA/Kr 1512/21 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Zięba Sędziowie WSA Michał Niedźwiedź WSA Grzegorz Klimek (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 października 2022 r. sprawy ze skargi Gminy...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2022

2022-10-07 » Uchylono postanowienie I i II instancji

VII SA/Wa 1360/22 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Grzegorz Rudnicki asesor WSA Elżbieta Granatowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 października 2022 r ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022

2022-10-05 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Sz 252/22 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.) Sędzia WSA Bolesław Stachura po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu [...] ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2022

2022-10-05 » Oddalono zażalenie

I GZ 331/22 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Fundacji C. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...

« poprzednie12345678910...39następne »