Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I SA/Bk 405/22 – Wyrok WSA w Białymstoku – 2022-11-25

2022-11-25 » Oddalono skargę

I SA/Bk 405/22 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.), Sędziowie sędzia WSA Marcin Kojło, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2022

2022-11-22 » Stwierdzono nieważność zaskarżonego zarządzenia

II SA/Op 178/22 - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka Sędziowie Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-11-04 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 3198/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Grzelak Sędzia NSA Joanna Wegner Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A z siedzibą w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022

2022-10-19 » Oddalono skargę

I SA/Sz 336/22 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.) Sędzia WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2022

2022-10-07 » oddalono skargę

I SA/Kr 1512/21 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Zięba Sędziowie WSA Michał Niedźwiedź WSA Grzegorz Klimek (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 października 2022 r. sprawy ze skargi Gminy...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2022

2022-10-07 » Uchylono postanowienie I i II instancji

VII SA/Wa 1360/22 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Grzegorz Rudnicki asesor WSA Elżbieta Granatowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 października 2022 r ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-09-23 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 2907/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach (spr.) Sędzia NSA Michał Kowalski Sędzia del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant st. asystent sędziego Dorota Onyśk po rozpoznaniu w dniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2022

2022-09-22 » Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

II GZ 366/22 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Małgorzata Rysz po rozpoznaniu w dniu 22 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia 1) Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-09-07 » Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

I GSK 2793/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Salachna Sędzia NSA Bogdan Fischer (spr.) Sędzia del. WSA Cezary Kosterna po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Głównej Komisji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2022

2022-09-07 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 2804/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Salachna Sędzia NSA Bogdan Fischer Sędzia del. WSA Cezary Kosterna (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. K. od wyroku ...

123456...90następne »