Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I SA/Gl 753/23 – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024-03-25

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Gl 753/23 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki, Sędziowie WSA Monika Krywow (spr.), Borys Marasek, Protokolant st. sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Gl 1034/23 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki, Sędziowie WSA Monika Krywow, Borys Marasek (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Gl 736/23 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki (spr.), Sędzia WSA Monika Krywow, Sędzia WSA Borys Marasek, Protokolant st. sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2024

2024-03-06 » Uchylono zakarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i umorzono postępowanie administarcyjne

I GSK 425/20 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Fischer Sędzia NSA Piotr Pietrasz Sędzia del. WSA Krzysztof Sobieralski (spr.) Protokolant Piotr Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2024 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 26/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 24/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 22/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 23/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2024

2024-03-05 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 167/23 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Michał Kowalski Sędzia NSA Joanna Salachna Sędzia NSA Joanna Wegner (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. J. od wyroku Wojewódzkiego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Poznaniu – 2024

2024-02-28 » Odrzucono skargę

III SA/Po 676/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2024 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do ...

123456...9następne »