Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I OSK 315/17 – Wyrok NSA – 2019-02-13

2019-02-13 » 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zobowiązuje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do (...)

I OSK 315/17 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.) Sędziowie NSA Olga Żurawska - Matusiak del. WSA Dariusz Chaciński Protokolant asystent sędziego Inesa Wyrębkowska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-12 » Oddalono skargę

V SA/Wa 1073/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak (spr.), Protokolant - st. ref. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-11 » Uchylono zaskarżoną decyzję

V SA/Wa 538/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Sędzia WSA - Mirosława Pindelska, Sędzia WSA - Bożena Zwolenik (spr.), Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2019

2019-02-08 » oddalono skargę

I SA/Kr 860/18 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski Sędziowie: WSA Wiesław Kuśnierz (spr.) WSA Waldemar Michaldo Protokolant :sekretarz: Aleksandra Osipowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-02-06 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 1157/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Piotr Pietrasz sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz sędzia del. WSA Tomasz Smoleń (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. H. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-04 » Oddalono skargę

V SA/Wa 1344/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Irena Jakubiec - Kudiura (spr.), Sędzia WSA - Krystyna Madalińska - Urbaniak, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-02-04 » Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia

VIII SAB/Wa 45/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski Sędzia WSA Artur Kot Sędzia WSA Renata Nawrot (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 4 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2019

2019-01-29 » Oddalono zażalenie

I GZ 6/19 - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Lidia Ciechomska - Florek po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-01-24 » Uchylono zaskarżoną decyzję

V SA/Wa 1079/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Bożena Zwolenik, Sędzia WSA - Irena Jakubiec-Kudiura, Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2019

2019-01-24 » Oddalono skargę

III SA/Gl 906/18 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adama Nita (spr.), Sędzia NSA Anna Apollo, Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Specjalista Anna Wandoch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. ...

« poprzednie1...56575859606162następne »