Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III SA/Gl 95/21 – Wyrok WSA w Gliwicach – 2021-05-13

2021-05-13 » Oddalono skargę

III SA/Gl 95/21 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2021 r. sprawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2021

2021-05-13 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Op 157/21 - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędziowie : Asesor sądowy Anna Komorowska-Kaczkowska (spr.) Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2021 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2021

2021-05-12 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Bk 167/21 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini, asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2021

2021-05-12 » Oddalono skargę

III SA/Łd 612/20 - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Dnia 12 maja 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędziowie: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Asesor WSA Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 roku na...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2021

2021-05-12 » Oddalono skargę

I SA/Sz 163/21 - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtysiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu [...] maja 2021 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2021

2021-04-29 » Stwierdzono nieważność uchwały w części

I SA/Ke 532/17 - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2021

2021-04-27 » Oddalono skargę

III SA/Gl 94/21 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik Sędzia WSA Marzanna Sałuda po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2021 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2021

2021-04-21 » Oddalono skargę

I SA/Ol 2/21 - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Jolanta Strumiłło Sędziowie sędzia WSA Przemysław Krzykowski (sprawozdawca) asesor WSA Katarzyna Górska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 kwietnia 2021...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2021

2021-04-21 » Oddalono skargę

III SA/Gl 91/21 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Herman (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz Sędzia WSA Małgorzata Jużków po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2021

2021-04-19 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

III OSK 93/21 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędzia del. WSA Dariusz Chaciński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej ...

« poprzednie123456789...47następne »