Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 799/20 – Postanowienie KIO – 2020-04-24

2020-04-24 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 799/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-24 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 795/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-24 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 623/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska wobec cofnięcia w dniu 23 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez wykonawców ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-24 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 547/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-23 » Umarza postępowanie odwoławcze

sygn. akt: KIO 664/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 kwietnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-23 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 658/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-23 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 649/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 824/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 801/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 737/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

123456...303następne »