Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 6/21 – Uchwała KIO – 2021-03-11

2021-03-11

Sygn. akt: KIO/KD 6/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 11 marca 2021 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych w dniu 11 lutego 2021 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego - Gminę Trzeszczany, dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej postępowania o udzielenie ...