Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-15, KIO 604/21

Sygn. akt: KIO 604/21 WYROK z dnia 15 kwietnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - N... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego - (1) E(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Lider), (2) E(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Partner) i (3) E(3)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Partner) orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie naruszenia art. 214 ust. 1 i 305 ustawy Pzp2019 z powodu wycofania zarzutu przez Odwołującego; 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania obciąża N... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. i: 3.1. zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 182 ust. 6

1   -   Umarza postępowanie w zakresie naruszenia art. 214 ust. 1 i 305 ustawy Pzp

2   -   Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 505 ust. 1 w zw. z art. 513 pkt 3 ustawy z

3   -   Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie: I. art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 Pzp w zw. art. art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5

+57 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28