Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 2021-04-29, I SA/Ke 532/17

I SA/Ke 532/17 - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr I/2/17 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego " Nidzica" na 2017 rok stwierdza nieważność § 7 ust. 1 i 2 uchwały z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr I/2/17, wydanej przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej. UZASADNIENIE 1.1 Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej ("związku") 27 stycznia 2017 r. podjęło uchwałę nr I/2/17 w sprawie uchwalenia budżetu związku na 2017 r. W § 7 ust. 1 uchwalono udziały poszczególnych gmin w składce członkowskiej według wniesionego majątku bez Funduszu Spójności, tj. dla gminy Kazimierza Wielka - 37,72 %, gminy Skalbmierz - 38,45 %, gminy Działoszyce - 17,19 %, gminy Słaboszów - 6,64 %. W § 7 ust. 2 uchwalono udziały poszczególnych gmin w składce członkowskiej według wniesionego majątku w ramach ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28