Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-12, KIO 582/21

Sygn. akt: KIO 582/21 WYROK z dnia 12 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 marca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 roku przez wykonawcę E(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Międzyrzec Podlaski orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę E(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy E(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na rzecz Zamawiającego Gminy Międzyrzec Podlaski kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "umowy o pracę" "tajemnica"

1   -   i jednolitym orzecznictwem Izby jako tajemnice przedsiębiorstwa zastrzega się konkretne informacje

2   -   do okoliczności jakie zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa czyli umowy o prace, a także oferty podwykonawców i

3   -   w odniesieniu do przesłanek zastrzeżenia tajemnicy pomija w ogóle argumentację odnoszącą

+97 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28